top of page

Regulamin 

Regulamin Ogólny

1..Sprzęt może wypożyczyć osoba, która:

a) posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty)

b),nie będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

c) wysłała zadatek wg. cennika

2. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym c

zasie,

c) zwrócenia sprawnego technicznie wypożyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,

d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu,

e) nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

f) opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.

. 3. W przypadku zniszczenia, utraty wypożyczonego sprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu. .

4. Wypożyczający biorąc sprzęt zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu, a w razie stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować wynajmującego.

Podpunkt do regulaminu ogólnego dot. korzystania z dmuchańca

1. W koszt wynajmu  wliczony jest transport do 15 km od siedziby wypożyczającego (rozstawienie, przedłużacze, śledzie trzymające dmuchaniec w miejscu, oraz plandeki.

2. Aby nadmuchać dmuchańce, niezbędny jest dostęp do prądu 230 V w promieniu 50 m.

3. W razie złej pogody (błyskawice, burze, ulewy, wichury) pracownik firmy skontaktuje się z państwem w celu przesunięcia rezerwacji na inny termin. Po rozstawieniu koszt wynajmu nie podlega zwrotowi.

4. Teren musi być równy, najlepiej trawiasty i wyczyszczony z kamieni, szkła, odchodów psów itd.

5. Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić o wszelkiego rodzaju podziemnych niebezpieczeństwach przed wbiciem pierwszych śledzi. Wynajmujący musi wiedzieć, czy w trawniku są rury nawadniające, kable elektryczne, linie gazu, linie prądu lub inne niebezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za złe wybranie terenu pod rozstawienie.

6. Wynajmujący musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa zapisanych na etykiecie każdego dmuchańca:

– z urządzenia korzystają dzieci do lat 10
– przed wejściem należy zdjąć: obuwie, okulary i wszelkie wisiorki z szyi,
– na urządzeniu nie wolno spożywać jedzenia i napoi,
– zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów,
– zjeżdżalnie służą do zjeżdżania, nie wolno na/z nich skakać ani się po nich wspinać

 

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności cywilno prawnej wynikającej z niedostosowania się do regulaminu użytkowania dmuchańców.

7. Zabrania się pompowania dmuchańca w deszczu. Jeżeli zaczyna padać należy wyprosić wszystkich z urządzenia, spuścić powietrze, a następnie zawinąć go oraz umiejscowić dmuchawę w miejscu suchym i zadaszonym.

8. W razie silnego porywistego wiatru postępujemy tak samo jak podczas deszczu.

9. Wynajmujący musi zapewnić przynajmniej metrowej szerokości przejście dookoła dmuchańca. Przejście to nie może być zastawiane.

10. Wynajmujący musi zabronić przebywania dzieciom i dorosłym w terenie bezpośredniego kontaktu z dmuchawami i kablami pod napięciem elektrycznym. Teren ten musi być zabezpieczony w gestii wynajmującego.

11. W razie nagłej utraty prądu urządzenie powoli zacznie opadać. Poproś wszystkie dzieci i dorosłych bawiących się na urządzeniu aby natychmiast usiadły i czekały na instrukcje oraz pomoc w ewakuacji od dorosłego.

12.Dzieci korzystające z dmuchańca muszą być pod stałą opieką dorosłego – opiekuna na dmuchańcu.

13. Przy odbiorze dmuchańca nieuszkodzony sprzęt należy doprowadzić do stanu czystości w jakim on był przy rozstawieniu. Najlepiej odkurzyć odkurzaczem lub dmuchawą do liści a następnie przetrzeć wodą z płynem do naczyń brudne miejsca.

 Obowiązuje od 01.04.2024

bottom of page